China Flower

Упражнения за ръцете, раменния пояс и краката - китайска гимнастика по метода на доктор Ван ПейдзюУпражнения за ръцете, раменния пояс и краката

Разкрачен стоеж, ръцете са до тялото свити в лактите със стиснати юмруци. Краката се присвиват в коленете, а ръцете се изпъват напред с изпънати длани. Заема се изходно положение и упражнението се повтаря 4-6 пъти.

 

Леко разкрачен стоеж, Ръцете са като в горното упражнение. Тялото се завърта на дясно, краката се присвиват леко в коленете, дясната ръка се изнася нагоре, а погледа следи лявото рамо. Заема се изходно положение и движението се повтаря в другата посока като се сменят краката. Упражнението се повтаря 4-6 пъти.

 

Лявата ръка се изнася нагоре с изпъната длан, а погледа следи ръката. След това тялото се завърта леко на дясно, навеждате се надолу и с върха на пръстите на изпънатата ръка се докосват последователно пръстите най-напред на десния крак, а след това и на левия. Заема се изходно положение и движението се повтаря с другата ръка. Упражнението се прави 4-6 пъти.

 

Широко разкрачен стоеж, ръцете са като в горното упражнение. Тялото се завърта на 90 градуса на дясно, десният крак се свива в коляното, а левият е изпънат, дясната ръка се изпъва нагоре с изправена длан, а погледа следи лявото рамо. Заема се изходно положение и същото упражнение се изпълнява на другата страна. Повтаря се 4-6 пъти.

 

Изправен стоеж, краката са прибрани а ръцете - на кръста. Левият крак се сгъва в коляното, а след това се изпъва напред и леко на дясно. Заема се изходно положение и същото движение се повтаря с другия крак. Упражнението се повтаря 4-6 пъти.

Изправен стоеж, ръцете са на кръста. Най-напред се сгъва в коляното единия крак, като стъпалото се изнася навътре пред другия крак. Заема се изходно положение и движението се повтаря с другия крак. Отново се заема изходно положение. Тозе път стъпалото на сгънатия в коляното крак се изнася навън. Заема се изходно положение и същото движение се повтаря с другия крак в другата посока. Отново се заема изходно положение и сгънатия в коляното крак се изнася напред. Същото движение се повтаря с другия крак. Пак заемаме изходно положение и свития в коляното се изнася назад, като повтаряме с другия крак. Тези упражнения се повтарят 4-бпъти.

 


free counters

Яндекс.Метрика